Bilagor till ”På resa till en värld i krig”

Bilagor till Anna-Lottas inlägg om bloggen ”På resa till en värld i krig”

Bilaga 1

Historia – Mellankrigstiden och Andra världskriget 

LPP vecka 8, 10-14 

Mål:

Du ska känna till:

–         sambandet mellan den politiska och den ekonomiska utvecklingen under mellankrigstiden

–         orsakerna till, händelseförloppet och följderna av andra världskriget

–         de förföljelser som oskyldiga människor utsattes för

Du ska uppnå dessa mål genom att:

–         arbeta med s 484 – 517 i Levande historia 9

–         se filmer och använda andra källor som ne.se

–         delta i lektionsgenomgångar

–         göra blogguppgiften ”På resa till en värld i krig” (SO och Svenska)

Arbetsgång:

Vi utgår från läroboken enligt nedan:

 • s 484 – 487

Utvecklingen av ekonomin efter första världskriget var en bidragande orsak till det andra världskriget. Vad hände med världens ekonomi och hur påverkades samhället och människorna?

 • s 488 – 491

Hur var det möjligt att stora väljargrupper i t ex Tyskland och Italien under mellankrigstiden anslöt sig till partier, som öppet förklarade att de inte godtog demokratins villkor. Hur vann nazismen mark i Europa?

 • s 492 – 495

Sedan Hitler lyckats besegra allt motstånd i Tyskland började hans blickar riktas mot grannländerna. Vilken var Hitlers utrikespolitik före krigsutbrottet och varför lyckades han med denna politik?

 • s 498 – 517

Kulmen på utvecklingen är när ett nytt krig utbryter 20 år efter det at ett har slutat. För att få en överblick över krigets förlopp börja med att studera tidslinjen i läroboken (s 518).

Redovisning:

Skriftliga och muntliga läxförhör

Analysuppgift under lektion vecka 13, 30 mars

Blogguppgifter, klart senast vecka 14, 2 april

Betygskriterier:

G: Du förstår och beskriver relevant fakta för arbetsområdet.

VG: Du visar samband, jämför och drar slutsatser utifrån de fakta du lärt dig.

MVG: Du kan dessutom göra analyser utifrån de fakta du lärt dig och kan resonera om arbetsområdet ur olika perspektiv.

På resa till en värld i krig – blogguppgift i 9C

En värld i krig

Din uppgift är att skapa en fiktiv person och  skriva en dagbok (blogg) från andra världskriget. Du ingår i en grupp med kamrater som är ditt stöd på resan genom kriget. Ni får uppdrag att utföra. Alla inlägg ska kommenteras av gruppmedlemmarna på bloggen.

Du har fått en inbjudan till bloggen på din skolmejl. Följ instruktionerna i mejlet – skapa ett wordpresskonto och acceptera inbjudan.  Hitta på en kort ramberättelse. Var träffades ni före kriget? Varför kommer ni att hålla kontakten under kriget? Skriv ner den och lägg in berättelsen som ett inlägg.

För alla uppdrag gäller:
Inläggen ska skrivas i Jag-form som i en dagbok. Du väljer själv hur inläggen ska utformas. Det viktiga är att texten beskriver hur din rollfigur upplever, känner och tänker kring det som sker runt omkring honom/henne. Du får gärna länka till bilder och Youtubeklipp som beskriver händelser som du beskriver. Du får hitta på händelser så länge de inte motsäger den faktiska händelseutvecklingen i världen. Du får också använda dig av övriga rollfigurer och deras skrivna texter, och skriva in dig själv i händelser de beskriver, så länge du gör det på ett respektfullt sätt. Tänk på att lägga upp dina inlägg uppdrag efter uppdrag.
Varje inlägg ska vara minst 150 ord. OBS! Du får skriva fler och längre inlägg om du vill.

Uppdrag 1 – skapa din rollfigur

Hitta ett namn på din rollfigur. Din första skrivuppgift är nu att beskriva honom/henne. Ju mer du funderar över vem rollfiguren är som person och vad han/hon vill, desto enklare kommer det gå för dig att sedan leva dig in i händelserna som rollfiguren ska uppleva. Titta igenom uppdragen innan du skapar din person. Försök hitta en röd tråd som din person kan följa.
Hjälpfrågor:
Vem är personen?
Var befinner sig personen?
Vad gör personen?
Varifrån kommer personen?
Vad vill du med ditt liv?
Lägg upp din personbeskrivning på bloggen på din sida. Lägg upp ett första inlägg där du hälsar på gruppen och presenterar dig mycket kort, bekanta dig med din grupps personer  genom att ställa frågor som kommentarer på deras inlägg, minst en fråga till varje person i gruppen.

Uppdrag 2 –  måndag 1 september 1939

Du sitter hemma och funderar över krigsutbrottet. Titta bakåt, vad har hänt i Europa och titta framåt, vad kommer att hända nu? Har du och din familj påverkats? Var står du politiskt? Vad tycker du om ditt lands regering? Vad ska du göra nu?

Uppdrag 3 – fortsätt ut i världen

Fortsätt  ut i verkligheten. Under krigets förlopp händer det en otrolig massa. Mängder av slag på olika fronter, partisangrupper som gör motstånd, utveckling av ny teknik, politiker som fattar avgörande beslut, ockupationsmakter som förföljer och deporterar människor. Ditt uppdrag är att välja minst två händelser, ta dig dit; beskriva vad du ser, ta reda på vad som har hänt och fundera över vad händelsen betyder för fortsättningen av kriget. Du får vara en aktör i händelsförloppet, t.ex. en soldat eller en drabbad invånare. Använd  bilder och You-tubeklipp. Tänk på att ordna händelserna i tidsordning .  Fördela händelserna mellan er i gruppen, läs varandras inlägg och skriv minst en kommentar till varandra. Det blir mer intressant om gruppen väljer några olika händelser. Hitta egna händelser eller välj några av dessa :

En dag vid fronten under finska vinterkriget
Oslo 9 april 1940
Stockholm, 21 juni 1941
 Normadie 6 juni 1944
Rastenburg 20 juli 1944
Bergen Belsen 15 april 1945
Dresden 15 februari 1945
Nagasaki 9 augusti  1945
Okinawa 15 juni 1945
Den norska eller danska motståndsrörelsen

Uppdrag 4 – Hur kommer det att gå sen?

Din resa avslutas i Tyskland, närmare bestämt i Nurnberg januari 1947. Nurnbergprocesserna har just börjat. Efter 6 långa år är det äntligen fred i världen, men hur ser Europa ut? Finns det någon framtid  för dig och din omgivning?  Försök växla mellan den “lilla historien”, ditt personliga liv och “den stora historien”, politiken, ekonomin, makten. Går mänskligheten alltid framåt?
I det här inlägget kan du låta din person dö om du vill men  tänk på  att han eller hon måste göra sin avslutande reflektion först. Hur ska du lösa detta skrivtekniskt?

Bonusuppdrag – En lyckad nedfrysning av herr Moro

Välj en bild ur boken En lyckad nedfrysning av Herr Moro som behandlar någonting från andra världkriget. Du är där. Beskriv bilden och berätta vad som händer. Vilka är personerna på bilden? Reflektera över vad som har hänt och vad som kommer att hända.

Källor

Använd dig av lärobok, utdelade och skrivna texter, Wikipedia, http://www.ne.se samt andra källor som du själv letar fram för att få idéer för din text. Läs gärna barn- och ungdomsböcker  som utspelar sig under kriget. Intervjuer med människor som levde under kriget är ett annat tips.  Berättelser, brev och dagböcker  eller tidningar från tiden är extra värdefulla källor så försök hitta någon sådan. Du ska lista alla källor som du använder sist i varje inlägg.

Länktips
Andra världskriget så man förstår
Life Fototidskriften, här kan du bläddra i tidningar från tiden och välja bilder att berätta om. Tänk på upphovsrätten. Länka till bilden.
Levande historia Här hittar du mycket information om förintelsen.
Open archive. Här finns bilder och filmer som är fria att visa. Detta exempel visar hur bilden av förintelsen har förändrats sedan 1953. Här har du ditt liv Hanna Bloch Kohner. Flera filmer om koncentrationslägren finns också här.
Krigsmyter.nu är en samling artiklar i pdf-format om 2:a världskriget. Serien finns utskriven. Här finns ytterligare några artiklar från samma utgivare Svenskt militärhistoriskt bibliotek.
SO-rummet, historiska teman. Här kan du läsa om något specialområde som du vill att din person ska kunna eller var lite mer intresserad av.
Populär historia, här finns bla. ett stort artikelarkiv som du kan leta i
Sverige under 2:a världskriget, här har Lars Hammaren, historielärare, sammanställt Sveriges historia under kriget och kopplat den till händelserna ute i världen.

Tidsplan för uppgiften.

Du arbetar med bloggen både på lektionerna i Svenska och SO. Vad gäller SO är det främst under halvklasslektionerna som du arbetar med bloggen.

Uppdrag 1. Klart och kommenterat datum fredag 16 mars vecka 11

Uppdrag 2. Klart och kommenterat datum fredag 23 mars vecka 12

Uppdrag 3. Klart och kommenterat datum onsdag 28 mars vecka 13

Uppdrag 4. Klart och kommenterat datum måndag 2 april vecka 14

Bonusuppdrag. Klart och kommenterat datum måndag 2 april vecka 14

Tips och B-plan

Skriv dina texter i word. Om nätet krånglar i skolan skriver du för hand och lämnar in papper till mig. Om bloggen krånglar när du ska lägga upp texter mejlar du till mig anelg_s@edu.sollentuna.se.

Bilaga 2. Bedömning arbetsområdet Mellankrigstiden och Andra världskriget                 

Du visar vad du har lärt genom att:                             Gjort

– göra skriftliga läxförhör                                                 

– göra muntliga läxförhör                                                  

– delta i diskussioner                                                                          

– göra blogguppgift                                                         

– göra analysuppgift under lektion                                    

  

 

G V G M V G
1. Innehåll håller sig till ämnet    
2. FaktaanvändningLäxförhör

Diskussioner

Blogguppgift

Analysuppgift

 

 beskriver fakta  värderar och nyanserar fakta

jämför och förklarar fakta

ser samband mellan fakta

 analyserar fakta

reflekterar runt fakta

resonerar kring fakta

ger olika perspektiv

3. Slutsatser/egna tankarDiskussioner

Blogguppgift

Analysuppgift

 kan utvecklas mer  på god väg – utveckla ännu mer nästa gång  drar egna slutsatser

utvecklar egna tankar

4. SjälvständighetDiskussioner

Blogguppgift

Analysuppgift

 försöker använder egna ord och uttryck

kan uttrycka en åsikt

 skriver självständigt utifrån faktatexterna

kan föra en diskussion

 resonerar

formulerar frågor

 

 

 

Betyg för arbetsområdet …………………………………

Bilaga 3. Analysuppgiften och ett elevexempel

Analysuppgift – Andra världskriget år 9

Läs uppgiften noga. Skriv i jag-form.  Du har en timme på dig att lösa uppgiften. Max två sidor.

Året är 1946. Andra världskriget är slut sedan ett år tillbaka.

Tänk dig in i följande situation. Du är 15 år och föddes 1931 i något av följande länder; Tyskland, Polen, Japan, USA eller Sverige.  Välj ett av länderna!

1. Hur har ditt liv påverkats av Andra världskriget?

a, Välj ut och berätta om en händelse från kriget som präglat ditt liv!

b, Vilka följder får kriget för dig och för ditt land tror du?

2. Hur tror du att dina erfarenheter och tankar skiljer sig från en 15-åring i ett annat land?

Ett elevexempel från 9C – Elev A

Sverige 1946

Idag är det ett år sedan kriget slutade, världen är en sorglig plats. Andra världskriget och förintelsen är över men resultatet är förödande. Idag är jag en svensk ungdom på 15 år, under krigets början var jag endast ett barn. Ingen vill känna sig vid kriget och uttrycker sig att man inte visste vad som pågick. Under min tid på lågstadiet fick vi lära oss om farorna med judar, de två barnen som var judar i klassen fick sitta och höra på medans fröken pratade om att de och deras föräldrar var smutsiga judesvin och att judarna förtjänade allt som hände dem i koncentrationsläger. Jag frågade mina föräldrar en gång om vad det var som hände i koncentrationsläger, de berättade att judarna bara förflyttades till andra ställen där de skulle bo och arbeta. Det var först några år senare som jag faktiskt fick reda på vad som egentligen hände där. Jag såg en löpsedel som sa ”massmorden i koncentrationslägren fortsätter”.

En av flickorna jag lekte med när jag var liten var jude, andra barn slog henne och tog hennes lunch. Vi brukade smyga iväg och så delade vi på min lunch jag hade ändå med mig för mycket. Hon åt maten med god aptit, jag visste att hon inte fick så mycket mat hemma. Affären som hennes pappa ägde blev ofta vandaliserad och var nu nedbränd. Jag tyckte ofta synd om henne och tänker ofta på vad som skulle hända henne om hon bodde i Tyskland eller i Polen. Hur hon kanske skulle bli mördad eller att hon skulle behöva svälta ihjäl. Hemma försökte mina föräldrar att hålla god stämning och klaga på varorna i butiken som inte fanns att få tag på längre.

För Sverige har jag blandade känslor. Men vad skulle vi kunnat göra utan att påverkas negativt av det själva? Vi säger att vi var neutrala men det tycker inte jag, enligt mig var vi emot kriget och gjorde vad vi kunde, Vi hjälpte på avstånd, vi sände järnmalm till Tyskland men vi hjälpte även Finland i kriget.

Nu efter kriget känner alla en enorm skam och skuld. Jag hoppas att det kommer leda till en fredlig framtid men jag vet inte. Om detta kunde hända efter första världskriget så tror jag att vad som helst kan hända efter det andra. Kanske väntar världen ett tredje världskrig?

Första uppdraget ur blogguppgiften – Elev A

Denna dagbok skriver jag Silje 21 år, under min tid som studerande i Tyskland. Jag utbildar mig till sjuksköterska och går andra året på universitetet i Berlin.

Jag växte upp i en ganska förmögen familj i staden Trondheim i Norge. Min far är en framgångsrik bankman och min mor är en vacker medelklass flicka från Sverige. Under min uppväxt bodde vi ett stort hus där jag och min äldre bror hade varsitt rum, min far jobbade mycket och vår mor var hemma. Jag är väldigt lik min mor som ung, en vacker kvinna med blont svallande hår som faller i mjuka lockar till axlarna, djupt blåa ögon med ljus hy och mjukt rosa läppar och kinder. Av henne lärde jag mig att sy, tvätta, laga mat, och att uppträda som en dam. Jag uppfostrades med silversked i mun och till ett liv i lyx, med bjudbingar, fester med vackra klänningar. Mina föräldrar skulle nog gärna se mig gifta sig med en man som kan ta väl hand om mig, en man som i en framtid skulle vara en god far till deras barnbarn. Det är den framtid som de har önskar för mig. Men det är en framtid som jag inte önskar. Jag önskar mig ett liv där jag kan uppleva världen och hjälpa andra.

Bilaga 4. Mellankrigstiden och Andra världskriget

 

LPP fem veckor (LGR-11)

Syfte             Eleven ska genom undervisning ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv […]

 

Centralt innehåll

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder, Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors livsvillkor.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter

 

Du ska arbeta med syfte och centralt innehåll genom att:

–         arbeta med s 484 – 517 i Levande historia 9

–         se filmer och använda andra källor som ne.se

–         delta i lektionsgenomgångar

–         göra blogguppgiften ”På resa till en värld i krig”

Vi utgår från läroboken enligt nedan:

 • s 484 – 487

Utvecklingen av ekonomin efter första världskriget var en bidragande orsak till det andra världskriget. Vad hände med världens ekonomi och hur påverkades samhället och människorna?

 • s 488 – 491

Hur var det möjligt att stora väljargrupper i t ex Tyskland och Italien under mellankrigstiden anslöt sig till partier, som öppet förklarade att de inte godtog demokratins villkor. Hur vann nazismen mark i Europa?

 • s 492 – 495

Sedan Hitler lyckats besegra allt motstånd i Tyskland började hans blickar riktas mot grannländerna. Vilken var Hitlers utrikespolitik före krigsutbrottet och varför lyckades han med denna politik?

 • s 498 – 517

Kulmen på utvecklingen är när ett nytt krig utbryter 20 år efter det at ett har slutat. För att få en överblick över krigets förlopp börjar du med att studera tidslinjen i läroboken (s 518).

Redovisning:

Skriftliga och muntliga läxförhör

Analysuppgift under lektion vecka nr 4

Blogguppgifter, klart senast vecka nr 4

Kunskapskrav för arbetsområdet – Mellankrigstiden och Andra världskriget

(bearbetat utifrån LGR-11)

 

Betyget E

Eleven:

 • har grundläggande kunskaper inom området
 • kan beskriva enkla samband
 • kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
 • kan i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
 • kan använda historiskt källmaterial
 • kan värdera resultatet
 • kan uttrycka olika ståndpunkter på ett enkelt sätt
 • kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven:

 • har goda kunskaper inom området
 • kan beskriva förhållandevis komplexa samband
 • kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
 • kan använda historiskt källmaterial
 • kan relativt väl värdera resultatet
 • kan uttrycka olika ståndpunkter med utvecklade resonemang
 • kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
 • kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt

.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget A

Eleven:

 • har mycket goda kunskaper inom området
 • kan beskriva komplexa samband
 • kan föra välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.
 • kan använda historiskt källmaterial
 • kan väl värdera resultatet
 • kan uttrycka olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang
 • kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
 • kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s