Möte 27 oktober

Vi diskuterade och jobbade med följande idag:

– Digitala mappar. Hur kan elevmaterial organiseras och hur kan digitala mappar underlätta lärande? Mappar på groups eller i google docs? Vi behöver fortsätta titta på hur mappar och undermappar kan skapas och delas effektivit i google docs.

– Föreläsningar. Cecilia bjuder in Kristina Thunberg, förgrundsgestalt inom IKT, till nästa träff. Målet är att hon visar vilka möjligheter hon har använt inom IKT.

– Cecilia visar vår nya blogg på worldpress. Alla i gruppen gör inlägg. Det här blir hädanefter vårt forum! Webstjärnan har kurs i worldpress onsdag nästa vecka.

– Anna-Lotta undersöker möjliga användningar av google earth, gapminder.org och dollar street. Google earth har användningsområden som sträcker sig över alla SO-ämnena. Så här långt lämpar sig Gapminder.org extra förträffligt till arbetsområdet befolkningsgeografi i samarbete med engelska (programvaran är på engelska och termerna är komplicerade). Birgit fortsätter jobba med gapminder och prövar dataspelet som handlar om Mellanösternkonflikten.

– Cecilia köper in dataspel om Mellanösternkonflikten i fem ex. Framför allt lämplig att testa i år 9 i samband med tema ”konflikter idag”.

– Marie och Carina undersöker onlinestöd och läromedel för SO Liber SOS plus.

– Petter kollar upp fler föreläsningar som vi kan boka.

– Annika kollar upp storyline och presentationsprogrammet PREZI.

Annonser