Digitala mappar

Hej!

Jag har ägnat en del av dagen åt att skapa digitala mappar till mina elever. Frågan var om jag skulle göra det i ”Google docs” eller i skolans system med mappar. Det blev det sistnämnda då jag bedömde att det var enklare att starta och få med sig alla elever i processen. Går det bra kan steg två vara att gå över till ”Google docs” i en framtid.

Jag undersökte även ”Google earth” och konstaterade att det går att använda i SO./ Petter

Annonser