Dataspelet Global conflicts Palestine

I våras fick några pojkar i år 9 prova spelet Palestine i serien Global conflicts konstruerat av Serious games och distribuerat av Bonniers. Spelat är utvecklat speciellt för undervisning. Vad tyckte de då? Hur många SO-böcker fick spelet? Läs deras insiktsfulla recension innan ni ger er ut och köper in spelet.

”Palestine” är ett spel som går ut på att man är en journalist och ska skriva en artikel till en av tre olika tidningar, från de citat som du har samlat under ett uppdrag. Tidningarna har olika åsikter om konflikten i samhället och man måste anpassa texten till det.

När man har fått sitt uppdrag ska man åka och intervjua, för att kunna skriva måste man samla citat av värde. Spelet är uppbyggt av att man ska ta sig igenom dialoger och konversationer. Man ska vinna förtroende och skapa allianser. Det svåra är att pressa den intervjuade för att få information utan att förolämpa och undvika konflikter.

Spelet är grundat i lärosyfte, att spelaren ska få inblick i Palestina- Israelkonflikten. Hur människorna på de olika sidorna påverkas av politiken och styret. Genom att spela detta spel ska man alltså få träffa olika människor som har olika ställningar i samhället och på så sätt få lärdom hur det ser ut.

 Spelet har en bra ide som ett inlärningssyfte. Genom att bli en journalist och som kan gå runt i Palestina så blir man mer involverad i inlärningen. Istället för att skriva en plansch eller en Power Point där man på ett enkelt sätt kan kopiera text från Internet. Istället för att göra ett arbete så lär man sig kontinuerligt medan man spelar.

Men vi tycker att spelet i sig själv är dåligt gjord. Grafiken var grumlig, människorna i spelet såg inte realistiska ut. Det var tråkigt ljud och variationen av spelsätt och utföranden var liten vilket gjorde att man lätt tröttnade på det.

 Allt som allt tycker vi att iden med ett spel är en bra ide. Men Palestine är inte tillräckligt bra utvecklat så idén om att man ska lära sig något genom spel, fungerar inte i det här fallet. Spelet får två ”So Böcker” av fem.

Annonser