Photostories om basnäringar i Norden – ht 2010

I december 2010 var det dags för 8:an att ägna sig åt basnäringar i Norden. Efter att själv ha gjort en photostory under PIM-kursen, tyckte jag att det skulle vara intressant att se hur eleverna skulle klara av detta. Detta skulle vara en uppgift i par och eftersom vi har halvklasstimmar, delade jag in eleverna i par och sedan fick ett par i varje halvklass samma basnäring, t.ex. fiske eller jordbruk.

Photostory var nytt för samtliga elever, men de lärde sig snabbt tekniken. De skulle läsa in sig på ett avsnitt i läroboken, sammanfatta och fundera igenom det, välja ut lämpliga bilder och även lägga till musik. Jag hade delat ut och gått igenom LPP:n och flera gånger tagit upp med eleverna att det för högre betyg krävs att de drar egna slutsatser, funderar, reflekterar och analyserar.

När eleverna med handledning hade listat ut hur man lägger upp en photostory, arbetade de flesta på. I princip alla flickor, och många av pojkarna, jobbade flitigt med att ta ut det viktigaste ur lärobokstexten. En del av pojkarna hade svårt att få så mycket gjort.Totalt ägnade eleverna ca tre veckor åt att färdigställa sin photostory. Vi tittade sedan på allas photostories och eleverna fick kommentera varandras.

Fördelen med photostories framför en ”vanlig” redovisning är att det går att bedöma elevernas photostories i efterhand i lugn och ro. En av nackdelarna med detta deras första försök var att fokusen för många låg på tekniken snarare än på innehållet. Fakta hade alla fått med, men det blev i de flesta fall lite sämre med egna slutledningar, reflektioner och analys. Att få alla elever engagerade i friare gruppuppgifter är alltid svårt. Att göra en photostory gör det varken lättare eller svårare.

Ni som vill pröva på att arbeta med photostory – tänk på att betona för eleverna att det ska vara en kombination av bra bilder med rubriker/lite text och passande musik – obs att musiken ska vara bakgrundsmusik och inte för hög -och UTAN ord och att de MÅSTE försöka sig på att dra egna slutsatser, reflektera och analysera och gärna lägga in kartor eller diagram, annars blir betyget inte högre än G, hur flashiga bilder de än har lagt in.

Dock tycker jag att photostory i det stora hela är ett bra arbetssätt, och i det här fallet hade det definitivt nyhetens behag för eleverna – och de fattade datagaloppen snabbt – alltså hur det går till att göra en photostory – som de flesta tonåringar väl gör idag med det mesta som har med datorer att göra.

Arbetssättet får fyra av fem foton.

Annonser