Stormaksttiden på film – ett IKT-projekt på Helenelundsskolan

Att arbeta med film i SO har jag alltid velat göra med mina elever. Jag tycker att skolan under senare tid har gått mot en ”korvstoppningsinlärning” där man inte frågar sig om hur vägen till kunskap går till utan bara om resultatet vid ett enstaka provtillfälle. Jag har märkt att eleverna har glömt väldigt mycket bara några dagar efter ett avslutat arbetsområde och att de tycker att det är helt i sin ordning att det är så.

Mitt mål med detta projekt var att i ett första led förankra den kunskap som eleverna hade fått från min undervisning. Men ord, begrepp och fakta skulle bli deras egna genom att skapa filmer. Tanken var att göra i linje med Sollentuna kommuns IKT satsning- att föra in andra arbetssätt och medier än vad som traditionellt är vanligt, samt att höja mina elevers kunskapsnivå.

 Jag startade planeringen hösten 2010 och jag trodde nog att en månad borde räcka för inköp av utrustning och installation av nödvändig programvara samt att få det hela att fungera. Jag trodde till exempel att det bara var att köpa datorer och filmkameror och att sedan sätta igång. Men det var olika program som skulle installeras och passa ihop med övriga datorer och det var säkerhetssystem som skulle länkas ihop med skolans övriga program. Det gällde också att ha allt på en säker plats. När jag väl kunde starta filmprojektet var det vårtermin och jag hade flera gånger varit beredd att ge upp. Som tur var tyckte vår rektor Tapio Liimatainen att det här var viktigt.

 Äntligen kunde vi börja filma!

 Eleverna gjorde förslag på olika filmtitlar (de fick självklart hitta på egna) och blev indelade i grupper. Exempel på filmtitlar var ”Tåget över Lilla Bält”, ”Utskrivning” och ”Drottningens liv”. Varje grupp gjorde en planering över roller och scener. Från början hade jag tänkt att de skulle skriva ned alla scener med alla detaljer men det upptäckte jag inte fungerade – eleverna jobbade bäst om de i stora drag visste vad de skulle filma och i vilken ordning de skulle göra det i – sedan satte fantasin igång. 

 Andra kompetenser stärker inlärningen

 En farhåga var att de svaga eleverna skulle ”falla mellan stolarna” men det visade sig vara precis tvärtom. Pojken som vanligtvis hade svårt med koncentrationen blev gruppens viktigaste medlem då han var expert på ”Windows moviemaker” Jag kunde se hur hans ögon glittrade när de andra eleverna ville ha hjälp från honom. Eller flickan som tidigare tyckte att allt var tråkigt och slokade med huvudet under lektionerna kom helt plötsligt till lektionen med högburet huvud och med ett leende på läpparna. Energin och koncentrationen var total bland alla elever.

Mitt i projektet kom mitt kvitto som pedagog. Eleverna sade saker som: ”Vad läskigt det måste ha varit att tåga över Lilla Bält! Drottning Kristina måste ha varit väldigt modig som slutade som drottning, Oxenstierna var ju mäktigare än kungen!”

 Ord och begrepp från historiens stormaktstid hade nu fått ett eget liv i ungdomarnas filmer. De hade sett samband och de hade framförallt omsatt fakta om stormaktstiden till sin egen kunskap genom att dramatisera det i en egen film.

 Filmprojektet avslutades med en ”SO-filmfestival” där vi spelade upp alla gruppers filmer på en storbild i aulan. Den röda mattan rullades ut och föräldrar bjöds in. Filmvisningen var mycket lyckad och alla gick ut från aulan med ett leende på läpparna.

Utvärdering av projektet

 Ett par veckor efter avslutat projekt gjorde jag en utvärdering där eleverna fick gradera olika påståenden som:

”Filmarbetet gjorde att jag lärde mig något nytt” eller, ”Filmarbetet gjorde att jag samarbetade med olika personer”

 Eleverna fick också skriva och berätta vad de tyckte var det svåraste under projektet samt jämföra arbetssätt med andra arbetsområden som de tidigare hade gjort i SO.

 Resultatet från utvärderingen var mycket positiv från eleverna och de ville absolut göra det nästa år igen. Några elever tyckte inte att de hade lärt sig så mycket nytt och det tycker jag var intressant. Meningen med projektet var inte nödvändigtvis att eleverna skulle lära sig nya fakta utan målet var att de skulle befästa den kunskap de tillskansat sig genom studier i läroboken och göra den till sin egen och det upplever jag att detta projekt med råge har uppfyllt. Dessutom hade de lärt sig saker om ”stormaktstiden” som inte stod i boken och som de själva kanske inte hade reflekterat över, eftersom det kändes så självklart efter att ha levt med sin film i flera veckor. Att många positiva ”runtomkringeffekter”, som att de svaga eleverna växte, att många fick lära sig att samarbeta och inte minst att projektet har öppnat ögonen för att man kan lära sig på andra sätt än med en lärobok kunde tillräknas kan detta projekt skadar inte slutomdömet för detta filmprojekt.

Nu funderar jag på hur jag ska gå vidare. Min plan är att eleverna de ska få ramen men att de själva ska få fylla innehållet och göra filmer. Återkommer om detta!

Annonser